Stubb haastattelu

Politiikan suuntaviivat

Otsakekuvassa olen kameroineni muutama vuosi takaperin haastattelemassa Alexander Stubbia.

En ole tällä hetkellä minkään puolueen jäsen, sillä tästä valtakunnasta en ole sopivaa järjestöä, jonka mielipiteet voisin allekirjoittaa, löytynyt.

Minusta Suomi tarvitsisi tällä hetkellä kansanliikettä, joka oikeasti laittaisi maamme kuntoon ja järjestykseen. Minusta monista politiikan ja talouden suuntaviivoista on tehty liian monimutkaisia, vaikka asiat ovat lopulta pohjimmiltaan yksinkertaisia.

Olen sitä mieltä, että Suomen tulisi järjestää kansanäänestys sen jäsenyydestä EU:ssa ja Eurossa. Koen itse, että Eu ja Euro ovat tuoneet suomalaiselle talouskasvulle, yrittäjyydelle ja elolle ainoastaan haittoja, niin vapaiden rahamarkkinoiden, kuin rajojenkin takia. Kansanäänestyksen tulokseen tulisi sopeutua, vaikkei se kaikille osapuolille olisikaan mieluinen.

Itsenäisellä talouspolitiikalla ja vahvalla hallinnolla mistään ei tarvitsisi leikata. Tällä hetkellä kansalta, kaikkein huono-osaisimmilta, sekä koululaisilta leikataan, samalla kun miljardeja hukutetaan EU:n mustaan aukkoon sekä vapaiden rajojen mukanansa tuomiin epäoikeudenmukaisuuksiin sekä kohtuuttomaan byrokratiakoneistoon.

Kantani Natosta ja puolustusliitoista on suora EI, Suomen tulee pysytellä jatkossakin puolueettomana, liittoutumattomana itsenäisenä tasavaltana, jolla on lämpimät ja tasa-arvoiset suhteet niin Brysseliin kuin Kremliinkin. Minusta Suomen ei tulisi puuttua toisten maiden sisäisiin konflikteihin, vaan valtion tehtävä olisi ainoastaan oman maan edun valvonta.

Talouspolitiikan ei tulisi olla samaa suuryrityksille ja pk-yrityksille. Pienten ja keskisuurtenkin yritysten tulisi olla mahdollista toimia vapaana ilman ammatti”liittojen” kahleita, pieniä yrityksiä, joissa johtaja on itse sorvin ääressä, tulisi tukea kaikin mahdollisin keinoin, sillä ne ovat olleet, ovat nyt ja tulevat olemaan itsenäisen Suomen talouden elinehto.

Suomalainen luonto on ainutlaatuinen ja sitä tulee suojella. Kauniit kansallismaisemamme sekä tuhannet järvet pitää säilyttää eikä niitä tule liata. Kuitenkin, koen että kauniin isänmaamme ainoa keino suojata ja turvata itsensä on mahdollisimman puhdas ja saastuttamaton energia, jota jotkut pahasti halventavatkin, eli ydinvoima. Koen, että suomalaiset turvallisuussäädökset pystyvät pitämään ydinvoimalat kasassa paremmin, kuin erään sosialistisen ihannevaltion turvallisuussäädökset, joiden porsaanreikiin aina vedotaan.

Kuitenkin puhtaita luonnonvaroja tulee tukea. Tulevaisuuden energiamuoto, turve, on jopa keskusta puolueen johdossa unohdettu, kuten myöskin puu. Sen lisäksi sähköautoilua tulisi kannattaa sen vapauttamisella veroista sekä Dieselin verotusta tulisi keventää.

Paikallispolitiikkakin on rikki. Pientä Kokemäen kuntaa pyritään johtamaan, kuin suuryritystä. Meillä on kasoittain virkamiehiä hankaloittamassa kuntalaisten elämää. Toimistossaan istuvat virkamiehet haluavat kaataa viimeisenkin liiketoiminnan tästä kyläpahasesta.  Syynä on tietenkin nämä tyhjäntärkeät byrokraattiset lait, jotka on alkujaan tehty kansalaisten elämän turvaamiseksi. Kuitenkin niitä voidaan tulkita ja soveltaa mielin määrin, jos maalaisjärkeä ei ole käytössä.

Konkurssikypsä kunta rakentaa herroille venelaitureita sadoilla tuhansilla ja komeita liikuntahalleja ja samalla korottaa vuosi vuodelta jatkuvalla syötöllä kiinteistö- ja kunnallisverotustaan siten, että kunnassa eläminen ja toimiminen käy jatkuvasti haasteellisemmaksi. Tämä autioittaa maaseutua ja saa ihmiset, joilla jotain omaisuutta on, muuttamaan kunnallisveroparatiiseihin. Kokemäen tulisi jatkuvan verojen korottamisen sijaan laskea kunnallisverotustaan tai vähintään pitää se ennallaan.

Pyrin kirjoituksillani vaikuttamaan asioihin sekä luomaan parempaa maailmaa meille kaikille. Jos mielipiteeni eivät kiinnosta taikka et pidä niistä, niitä ei ole pakko tulla lukemaankaan.